Naujienos ir įstatymai
 

Būtina turėti geodezinius matavimus      Nekilnojamojo turto specialistai perspėja gyventojus, planuojančius parduoti turimą nekilnojamąjį turtą (NT), laiku susirūpinti tiksliais jo matavimais. Pastebima, kad šiemet pasitaiko daug atvejų, kai dėl nesutvarkytų kadastrinių bei geodezinių matavimų nutrūksta prasidėję NT pirkimo-pardavimo sandoriai. Nuo 2008 m. pradžios be tikslių (kadastrinių) žemės sklypo matavimų sandorių nebeleidžiama įregistruoti turto Registrų centre.

Šių metų pradžioje įsigalioję NT kadastro nuostatų pakeitimai reikalauja, kad prieš sudarant pirkimo-pardavimo sandorį kiekvienas parduodamas žemės sklypas turėtų tikslius (kadastrinius) matavimus.Panašūs reikalavimai taikomi ir sudarant sandorius dėl pastatų. NT specialistai pastebi, kad dalis gyventojų informaciją apie tokią tvarką sužino tik pradėję derinti sandorio detales. Dažnėja atvejų, kai dėl neatliktų matavimų sandoris ne tik atidedamas, bet ir nutrūksta apskritai:

Atlikti kadastrinius pastatų matavimus trunka nuo vienos iki kelių savaičių, dar ilgiau gali užsitęsti reikalingų dokumentų tvarkymas. Kadangi nekilnojamojo turto rinka šiuo metu sulėtėjusi, neretai suinteresuotas pirkėjas, su kuriuo jau sutartos visos sandorio detalės, laukdamas matavimų ir sandorio registravimo, paprasčiausiai persigalvoja: nusprendžia NT nepirkti visai ar susiranda kitą objektą, - pasakoja ekspertai.

Ypač dažnai su tokia problema susiduria naujos statybos būstų savininkai, kurie butus įsigijo dar nebaigtame statyti name. Tokiems pirkėjams būtina žinoti, kad turimo buto jie negalės parduoti, jei po namo pridavimo eksploatacijai nėra atliktas buto kadastrinių matavimų patikslinimas. Jį kiekvienas gyventojas privalo sutvarkyti individualiai.

Su analogiška problema susiduria ne tik pastatų, bet ir žemės sklypų miestų teritorijose savininkai. Atliekant bet kokias disponavimo tokiais sklypais operacijas (pardavimą, dalijimą, sujungimą ir pan.) būtina turėti geodezinius matavimus. Jų sutvarkymas trunka dar ilgiau nei pastatų kadastrinių matavimų - 20-45 dienas. Tuo tarpu visų reikiamų dokumentų tvarkymas, bylų derinimas žemėtvarkos skyriuose gali užtrukti nuo 3 mėn. iki 1 metų.

NT specialistai prognozuoja, kad susidomėjimas kadastriniais pastatų matavimais turėtų dar labiau išaugti prasidėjus šildymo sezonui. Stipriai pakilusi šilumos kaina paskatins didesnio ploto patalpas valdančius juridinius ar fizinius asmenis paskaičiuoti, ar anksčiau įvertintas patalpų dydis atitinka faktinę padėtį.

Šaltinis: www.DELFI.lt  2008.08.12.

                            

  Geodeziniai (kadastriniai) žemės sklypų matavimai 
 •  
 • Tai žemės sklypo ribų posukio taškų koordinavimas (LKS94 valstybenėje koordinačių sistemoje) ploto nustatymui, plano ir kitų techninių dokumentų parengimas. Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, žemės naudmenų kontūrai. Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai*. Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.                             

 •  *Žemės servitutas – teisė į svetimą žemės sklypą ar jo dalį, suteikiama naudotis tuo svetimu žemės sklypu ar jo dalimi (tarnaujančiuoju daiktu), arba žemės savininko teisės naudotis žemės sklypu apribojimas siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą.      Paslaugos atlikimui užsakovas turi pristatyti sekančius dokumentus:
  žemės sklypo teisinę registraciją
  preliminarų arba detalųjį sklypo planą
  statinių esančių šiame sklype teisinę registraciją
  žemės sklypo savininko paso kopija

 • *Riboženklis – žemės sklypo ribas vietovėje žymintis ženklas, atitinkantis Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir teisiškai saugomas įstatymų nustatyta tvarka.

 • Licencijos Nr. G-1052-(430)

  Padalijimo ir pertvarkymo projektai 

 

                    

Tai žemės sklypų ribų formavimas projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant                 gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją)*, padalijant žemės sklypą į du ar                  daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios                   nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į                  vieną žemės sklypą.

Projektai rengiami atliekant naujai suformuotų žemės sklypų kadastrinius matavimus.

 • Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti:
  turimo žemės sklypo plano kopiją
  pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą
  apskrities viršininko leidimą**
  rajono savivaldybės architekto išduotas projekto rengimo sąlygas**
  žemės sklypo savininko pasą

 • *Žemės sklypų amalgamacija – bendros žemės sklypų ribos pakeitimas, kai žemės sklypo dalis atidalijama ir prijungiama prie kito sklypo neformuojant atskirų atidalijamų žemės sklypų.

 • **Planavimo organizatorius Žemės tvarkymo departamento teritoriniam žemėtvarkos skyriui apskrities viršininko vardu pagal žemės buvimo vietą paduoda prašymą leisti rengti žemės sklypų pertvarkymo projektą. Prie prašymo pridedamos numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijos ir Nekilnojamojo turto registro pažymėjimų apie žemės sklypų teisinį įregistravimą kopijos. Planavimo organizatoriaus prašymą apskrities viršininkas turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų ir išduoti Leidimą rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.
  Gavęs apskrities viršininko Leidimą, planavimo organizatorius Teritorijų planavimo dokumentams rengti sąlygų parengimo ir išdavimo taisyklių kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl sąlygų rengti vietovės lygmens specialųjį teritorijų planavimo dokumentą. Planavimo organizatorius, gavęs projekto rengimo sąlygas, sudaro sutartį su projekto rengėju rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą

Licencijos Nr. ŽF-5

 

 Supaprastinta mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarka 

Vyriausybė patvirtino projektą „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje", kuriuo supaprastinta mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarka bei sumažinta administracinė našta. Projektas parengtas įgyvendinant Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas, pagal kurias asmenims miesto mėgėjiško sodo teritorijoje parduodamus ar išnuomojamus valstybinės žemės plotus sklypais bus galima formuoti formavimo ir pertvarkymo projektuose, bet ne detaliuosiuose planuose, kaip buvo privaloma anksčiau. Šiuo projektu sumažinta valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pirkėjų ir nuomotojų administracinė našta. Jiems nebereikės valstybės institucijoms pateikti dokumentų, patvirtinančių informaciją, kuri yra kaupiama valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose, jų registruose ar duomenų bazėse. Ši informacija yra prieinama valstybinės žemės patikėtiniams, todėl jie įpareigoti duomenis, nurodytus pareiškėjų prašymuose parduoti ar išnuomoti valstybinės žemės sklypus, patikrinti Nekilnojamojo turto ir kituose registruose.

Šaltinis: LR vyriausybės inf  2009.08.28

  Kaimo plėtros projektai (ūkininko sodybos formavimas,  parinkimas)
 •  
 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas yra savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas kurio organizatoriumi gali būti privačios žemės savininkas. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: parinkti ir suprojektuoti ūkininko ūkio sodybos vietą žemės ūkio veiklai reikalingų ir numatomų statinių bei įrenginių išdėstymui pagal rajono Žemėtvarkos skyriaus išduotas planavimo sąlygas. Projektui rengti parinktą teritoriją tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

 • Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr.107-2391; 2004, Nr. 21-617), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin., 2002, Nr. 72-3009), Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo (Žin., 1993, Nr. 63-1188; 2001, Nr. 108-3902), Lietuvos Respublikos miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) nuostatomis dėl žemės naudojimo, aplinkos apsaugos, žemės naudmenų išdėstymo pakeitimo sąlygų.

 •        

 •         Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti:
  turimo žemės sklypo plano kopiją
  pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą
  apskrities viršininko leidimą
  Planavimo sąlygas ir planavimo sąlygų sąvadą kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti
  jeigu Jūsų sklypas yra draustinyje papildomai pateikiate Aplinkos apsaugos ministerijos Jūsų apskrities regiono aplinkos apsaugos departamento planavimo sąlygas.

 • topografinę sklypo nuotrauką (toponuotrauką) atliktą ne seniau nei prieš 1 metus
  ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Ūkininko ūkis turi būti registruotas būtent tame sklype, kuriame Jūs norite suformuoti sodybą

 • Licencijos Nr. 1 R-KP-187

  Kontrolinė (išpildomoji) geodezinė nuotrauka pastatų ir tinklų
 •  
 • Pastatų - tai geodeziniai matavimai atliekami baigus statyti įvairios paskirties statinius. Pateikus projektą atliekami kontroliniai statinio matavimai valstybinėje koordinačių sistemoje, fiksuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiamos bylos. Pagal nustatytą tvarką statiniai gali būti pradėti eksploatuoti tik atlikus ir suderinus šių statinių geodezines nuotraukas.

 • Šiai paslaugai atlikti užsakovas turi pateikti.:
  žemės sklypo registro pažymėjimas
  techninis projektas
  žemės sklypo planas

 • Tinklų - tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų. Požeminių tinklų ir komunikacijų matavimo duomenys įvedami į savivaldybių skaitmenines ar  duomenų bazes. Pagal nustatytą tvarką požeminiai tinklai gali būti pradėti eksploatuoti arba gali būti disponuojami tik atlikus ir suderinus šių tinklų ir komunikacijų geodezines nuotraukas.

  Šiai paslaugai atlikti užsakovas turi pateikti:
  požeminių komunikacijų projektą
  skaitmeninę topografinę nuotrauką

  ! Jei topografinė nuotrauka nepateikiama, šios paslaugos kaina didinama, pagal topografinės nuotraukos įkainius. Visi matavimai atliekami prieš užkasant požemines komunikacijas.

  Licencijos Nr. 376TK-430

Kol namas neįteisintas, jo tiesiog nėra

Daugybė gyvenamųjų namų nėra pripažinti tinkamais naudoti. Įstatymas draudžia gyventi nepripažintame tinkamu naudoti name. Statybos priežiūros specialistai net nežino, kiek šalyje yra tokių namų. Šiais laikais statytus namus galima būtų suskaičiuoti pagal statyboms išduotus leidimus, o nuo sovietmečio likę pastatai nė leidimų neturi.Naujų būstų statytojai pastatus paprastai įteisina be didelių sunkumų. Jų kyla dėl anksčiau statytų neįteisintų namų. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka Leidimų mažėja Tad stovi namelis, jame gyvena žmonės, bet juridiškai jo nėra. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo statybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Ramanauskas sako, kad su naujų namų statytojais problemų praktiškai nekyla. Pasitaikius kokių nors neatitikimų, dėl kurių specialistai (priėmimo komisijos nariai) atsisako pasirašyti aktą, tos priežastys būna nesunkiai pašalinamos. „Statinių, kurie nebūtų pripažinti tinkamais naudoti, mano teritorijoje nėra", - teigia inspektorius. Naujų pastatų apskritai katastrofi škai mažėja. „Anksčiau per metus išduodavau 400 leidimų naujoms statyboms, pernai - vos 36. Praėjusiais metais atiduota vertinti tik 13 namų. Daugeliu atvejų tai užsienyje prakutusių ir gimtinėn sugrįžusiųjų statiniai", - dėsto A.Ramanauskas. Pasak jo, pernai buvo mėšlidžių, srutų rezervuarų bumas - ūkininkai juos įsirengė pasinaudodami ES parama, tai įpareigojo ir dokumentus tinkamai sutvarkyti. Objektai buvo nepriekaištingi. Už netinkamo naudoti statinio eksploatavimą gresia gana didelės baudos. Net minimali bauda - 800 litų. Be to, neįteisinto namo negalima nei parduoti, nei išnuomoti, nei apdrausti. Geras įstatymas A.Ramanauskas tvirtina, kad mūsų įstatymai namų statytojams nėra blogi. Pvz., šių metų kovo 9 d. priimtas Nesudėtingų statinių statybos techninis reglamentas leidžia be jokių projektų ir leidimų statyti ne didesnius kaip 50 kv. m ir ne aukštesnius kaip 5 m pastatus. Tokių statinių nereikia nei inventorizuoti, nei įteisinti. „Šis reglamentas nėra naujovė. Tik jis gana dažnai keičiamas. Pradžioje buvo leidžiama be leidimų ir projektų statyti iki 80 kv. m statinius, paskui - iki 40 kv. m, dar vėliau - iki 25 kv. m, o dabar yra numatyta 50 kv. m", - pastebi inspektorius. Labiausiai kliūva dūmtraukiai Bene dažniausiai užkliūva šildymo įrenginiai, dūmtraukiai. Mat degios medžiagos būna per arti ugnies židinio. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros Kelmės poskyryje patikino: jų iniciatyva kiekvienas žmogus kartu su leidimu statybai gauna ir atmintinę su visais reikalavimais. Jų neįvykdžius, priešgaisrinės tarnybos specialisto parašo ant akto nebus. Atmintinėje netgi grafi škai pavaizduota, kaip dūmtraukį mūryti degioje perdangoje, kaip mūryti krosnį prie medinės sienos, kokie turi būti atstumai ir t. t. Pasiveja bėdos Priešgaisrinės tarnybos specialistai reikliai vertina apdailos medžiagas, panaudotas prie ugnies židinio. Martyno Vidzbelio nuotrauka Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Jonas Matusevičius (jo parašas taip pat reikalingas) tikina, kad priekaištų naujos statybos namams paprastai neturi, nes dabar tiek elektros instaliaciją vedžioja, tiek šildymo katilus montuoja licencijuotos įmonės, kurios už savo darbo barą ir atsako. Pačiam šeimininkui nė rūpintis nereikia - jie patys reikiamus parašus surenka. Tačiau su senos statybos namais (tokių šiandien kur kas daugiau nei naujų) būna visko: „Kai namo net amžius neaiškus, mes pirmiausia paprašome, kad bent būtų pamatuota instaliacijos varža. Tą padaryti gali tik licencijuotos įmonės. O šios, ką randa netinkamo, pačios ir sutvarko", - aiškino J.Matusevičius. Pasak pareigūno, seni neįteisinti namai daugeliu atvejų yra paveldėti. Juos perėmę vaikai, kiti paveldėtojai statinius stengiasi juridiškai įteisinti. Senukai dažnai nė nesupranta, kam to reikia. Su panašiomis problemomis susiduria ir Visuomenės sveikatos cent ro Kelmės filialo direktorė Alma Monkauskaitė. Jos parašas ant akto reiškia, kad name yra saugu ir sveika. Dažniausiai pasitaikanti bėda - nitratais užterštas šulinių vanduo. Savavališką - nugriauti Pasak A.Ramanausko, rimta kliūtis įteisinti seniau statytus namus - jei savininkai neturi „pradžių pradžios" dokumentų. Statybai pradėti reikia nemažai dokumentų: topografi nės žemės sklypo nuotraukos, projektavimo sąlygų sąvado, paties projekto. Projektą apsvarsto nuolatinė statybų komisija, tik tada išduoda leidimą statybai. Žinoma, už viską reikia mokėti. Laikas, kai buvo galima pradėti statyti savavališkai, jau negrįžtamai praėjo. „Jei anksčiau įstatymai dar leisdavo savavališką statybą įteisinti, tai dabar įstatymas besąlygiškai kategoriškas - nugriauti. Net jei pastatas atitiktų visus reikalavimus, vis tiek būtų privalu jį nugriauti ir vėl statyti iš naujo, gavus leidimą. O ir baudos už savavališką statybą nemažos - nuo 2 iki 25 tūkst. litų. Nematau nė vienos priežasties, dėl kurios šiandien apsimokėtų savavališkai statyti", - tvirtina A.Ramanauskas. Tačiau ką daryti su senais neįteisintais statiniais? Pasak inspektoriaus, kiekvieną atvejį reikia nagrindėti individualiai ir neatidėliotinai, nes delsiant problema tik gilėja.

Šaltinis: www.asa.lt  2009.07.15 

  Kadastriniai statinių pastatų ir patalpų matavimai (inventorizacija)
 •  
 • Kadastriniai matavimai (inventorizacija) tai nekilnojamojo daikto dydžio, vertės, fizinės būklės, pakitimų bei kitų rodiklių fiksavimas. Šių rodiklių reikia nekilnojamojo turto apskaitai, sandoriams, apmokestinimui, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimui. Statinių kadastriniai matavimai (inventorizacija) ir kadastro duomenų bylos sudarymas atliekami naujai formuojamiems (statomiems) arba jau suformuotiems statiniams (padalinimas, sujungimas, amalgamacija); Nebaigti statyti statiniai matuojami, kai galima nustatyti jų plotą, tūrį, kitus parametrus ir vertę. Statinių kadastro duomenų tikslinimas (statinių pakitimų fiksavimas) atliekamas apžiūrint statinį vietoje. Tikslinant duomenis perskaičiuojama vidutinė rinkos vertė. Kai statinys yra padalytas į turtinius vienetus (patalpas, butus), pirmiausia sudaroma viso statinio kadastrinė byla bei surenkami kadastro duomenys, po to bylos apie statinio sudėtines dalis - butus ir kitas patalpas. Statinių kadastriniai matavimai atliekami statiniams, kuriems Statybos įstatymo nustatyta tvarka reikalingas leidimas statyti, rekonstruoti, ar kitaip statinius pertvarkyti, taip pat statiniams, kuriems minėto leidimo nereikia, tačiau jie statybos valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos turi būti pripažinti tinkamais naudoti.

  Siūlomas kadastrinių matavimų paslaugos produktas - nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas. Jie atspindi turto dydį, fizinę būklę, turto vertę ir kitus objekto rodiklius. Kadastriniais matavimais fiksuojami nekilnojamojo turto pakitimai.

  • Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti:
   turimo žemės sklypo plano kopiją
   pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą
   statinių teisinės registracijos pažymėjimą
   kadastrinių matavimų bylą (fiksuojant kadastro duomenų pakitimus);
   leidimą statybai (naujai statomiems statiniams)
   statinio projektą
   inžineriniams tinklams: projektą, sąlygas, išpildomąją nuotrauką

  • Statinių kadastrinių matavimų metu:

  • išmatuojamos statinių ribos, nustatomi statinių parametrai, pagrindinių konstrukcijų statybinė medžiaga, pastato vidaus įrangos charakteristikos ir kiti techniniai duomenys, kurių reikia statinių duomenims įrašyti į kadastrą

  • nustatomos statinio, suformuoto kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas, centro taško koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje

  • iš pateiktų dokumentų nustatoma statinio paskirtis, pavadinimas, adresas, statybos (rekonstravimo) pradžios ir pabaigos metai

  •   apskaičiuojami statinių plotai, tūriai ir kiti parametrai, kurių reikia nekilnojamojo turto objekto duomenims įrašyti į kadastro duomenų bazę

  • patikslinami žemės sklypų planai – pažymimi juose suformuoti nauji ar rekonstruoti statiniai

  • parengiami pagrindinių pastatų aukštų planai

  • užpildomos statinių kadastro duomenų formos

  • apskaičiuojama statinio vidutinė rinkos vertė

  • suformuojama nekilnojamojo objekto kadastrinių matavimų byla.

  • Kada atliekami statinių kadastriniai matavimai? Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statinius pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius, jeigu Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas jų statybos leidimas ir/ar pripažinimas tinkamais naudoti, arba statinių savininkui ar naudotojui pageidaujant.

  Licencijos Nr. G-1052-(430)

  Toponuotraukos, pastatų ašių ir žemės sklypo ribų atstatymas 
 •  

 • Topografinis planas būtinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatytą tvarką projektavimo darbai gali būti atliekami ant topografinio plano, parengto ne vėliau kaip prieš vienerius metus. Topografiniame plane vaizduojama esama situacija, reljefas ir požeminės komunikacijos. Planai suderinami su visomis inžinerinius tinklus esančias sklype eksploatuojančiomis organizacijomis bei savivaldybėmis. Topografiniai planai rengiami skaitmeniniu ir analoginiu pavidalu valstybinėjė koordinačių LKS94 sistemoje. Esant reikalui (sodo sklypo) topografinėjė nuotraukoje parodomos žemės sklypų ribos.

 • Licencijos Nr. 376TK-430

 • Geodezinis nužymėjimas statant statinius (ašių nužymėjimas) - vienas iš svarbiausių statybos darbų . Statant įvairios paskirties statinius labai svarbu, kad būtu tiksliai nužymėtos pastato ašys. Aukštas tikslumas neatsiejama statybų proceso dalis.Geodezinis (ašių), sklypų nužymėjimas yra atliekamas statant įvairios paskirties statinius, kadangi labai svarbu, kad būtų tiksliai nužymėtos pastato ašys bei pats sklypas.

 • Licencijos Nr. 376TK-430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2014 © UAB Geolandas  "Geodezija.LT"

Visos teisės saugomos