Naujienos ir įstatymai
 

Būtina turėti geodezinius matavimus      Nekilnojamojo turto specialistai perspėja gyventojus, planuojančius parduoti turimą nekilnojamąjį turtą (NT), laiku susirūpinti tiksliais jo matavimais. Pastebima, kad šiemet pasitaiko daug atvejų, kai dėl nesutvarkytų kadastrinių bei geodezinių matavimų nutrūksta prasidėję NT pirkimo-pardavimo sandoriai. Nuo 2008 m. pradžios be tikslių (kadastrinių) žemės sklypo matavimų sandorių nebeleidžiama įregistruoti turto Registrų centre.

Šių metų pradžioje įsigalioję NT kadastro nuostatų pakeitimai reikalauja, kad prieš sudarant pirkimo-pardavimo sandorį kiekvienas parduodamas žemės sklypas turėtų tikslius (kadastrinius) matavimus.Panašūs reikalavimai taikomi ir sudarant sandorius dėl pastatų. NT specialistai pastebi, kad dalis gyventojų informaciją apie tokią tvarką sužino tik pradėję derinti sandorio detales. Dažnėja atvejų, kai dėl neatliktų matavimų sandoris ne tik atidedamas, bet ir nutrūksta apskritai:

Atlikti kadastrinius pastatų matavimus trunka nuo vienos iki kelių savaičių, dar ilgiau gali užsitęsti reikalingų dokumentų tvarkymas. Kadangi nekilnojamojo turto rinka šiuo metu sulėtėjusi, neretai suinteresuotas pirkėjas, su kuriuo jau sutartos visos sandorio detalės, laukdamas matavimų ir sandorio registravimo, paprasčiausiai persigalvoja: nusprendžia NT nepirkti visai ar susiranda kitą objektą, - pasakoja ekspertai.

Ypač dažnai su tokia problema susiduria naujos statybos būstų savininkai, kurie butus įsigijo dar nebaigtame statyti name. Tokiems pirkėjams būtina žinoti, kad turimo buto jie negalės parduoti, jei po namo pridavimo eksploatacijai nėra atliktas buto kadastrinių matavimų patikslinimas. Jį kiekvienas gyventojas privalo sutvarkyti individualiai.

Su analogiška problema susiduria ne tik pastatų, bet ir žemės sklypų miestų teritorijose savininkai. Atliekant bet kokias disponavimo tokiais sklypais operacijas (pardavimą, dalijimą, sujungimą ir pan.) būtina turėti geodezinius matavimus. Jų sutvarkymas trunka dar ilgiau nei pastatų kadastrinių matavimų - 20-45 dienas. Tuo tarpu visų reikiamų dokumentų tvarkymas, bylų derinimas žemėtvarkos skyriuose gali užtrukti nuo 3 mėn. iki 1 metų.

NT specialistai prognozuoja, kad susidomėjimas kadastriniais pastatų matavimais turėtų dar labiau išaugti prasidėjus šildymo sezonui. Stipriai pakilusi šilumos kaina paskatins didesnio ploto patalpas valdančius juridinius ar fizinius asmenis paskaičiuoti, ar anksčiau įvertintas patalpų dydis atitinka faktinę padėtį.

Šaltinis: www.DELFI.lt  2008.08.12.

Supaprastinta mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarka 

Vyriausybė patvirtino projektą „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjiško sodo teritorijoje", kuriuo supaprastinta mėgėjiško sodo teritorijos valstybinės žemės pardavimo ir nuomos tvarka bei sumažinta administracinė našta. Projektas parengtas įgyvendinant Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatas, pagal kurias asmenims miesto mėgėjiško sodo teritorijoje parduodamus ar išnuomojamus valstybinės žemės plotus sklypais bus galima formuoti formavimo ir pertvarkymo projektuose, bet ne detaliuosiuose planuose, kaip buvo privaloma anksčiau. Šiuo projektu sumažinta valstybinės žemės sklypų mėgėjiško sodo teritorijoje pirkėjų ir nuomotojų administracinė našta. Jiems nebereikės valstybės institucijoms pateikti dokumentų, patvirtinančių informaciją, kuri yra kaupiama valstybės bei savivaldybių institucijose ir įstaigose, jų registruose ar duomenų bazėse. Ši informacija yra prieinama valstybinės žemės patikėtiniams, todėl jie įpareigoti duomenis, nurodytus pareiškėjų prašymuose parduoti ar išnuomoti valstybinės žemės sklypus, patikrinti Nekilnojamojo turto ir kituose registruose.

Šaltinis: LR vyriausybės inf  2009.08.28

Kol namas neįteisintas, jo tiesiog nėra

Daugybė gyvenamųjų namų nėra pripažinti tinkamais naudoti. Įstatymas draudžia gyventi nepripažintame tinkamu naudoti name. Statybos priežiūros specialistai net nežino, kiek šalyje yra tokių namų. Šiais laikais statytus namus galima būtų suskaičiuoti pagal statyboms išduotus leidimus, o nuo sovietmečio likę pastatai nė leidimų neturi.Naujų būstų statytojai pastatus paprastai įteisina be didelių sunkumų. Jų kyla dėl anksčiau statytų neįteisintų namų. Klaudijaus Driskiaus nuotrauka Leidimų mažėja Tad stovi namelis, jame gyvena žmonės, bet juridiškai jo nėra. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos ir statinių naudojimo statybinės priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Ramanauskas sako, kad su naujų namų statytojais problemų praktiškai nekyla. Pasitaikius kokių nors neatitikimų, dėl kurių specialistai (priėmimo komisijos nariai) atsisako pasirašyti aktą, tos priežastys būna nesunkiai pašalinamos. „Statinių, kurie nebūtų pripažinti tinkamais naudoti, mano teritorijoje nėra", - teigia inspektorius. Naujų pastatų apskritai katastrofi škai mažėja. „Anksčiau per metus išduodavau 400 leidimų naujoms statyboms, pernai - vos 36. Praėjusiais metais atiduota vertinti tik 13 namų. Daugeliu atvejų tai užsienyje prakutusių ir gimtinėn sugrįžusiųjų statiniai", - dėsto A.Ramanauskas. Pasak jo, pernai buvo mėšlidžių, srutų rezervuarų bumas - ūkininkai juos įsirengė pasinaudodami ES parama, tai įpareigojo ir dokumentus tinkamai sutvarkyti. Objektai buvo nepriekaištingi. Už netinkamo naudoti statinio eksploatavimą gresia gana didelės baudos. Net minimali bauda - 800 litų. Be to, neįteisinto namo negalima nei parduoti, nei išnuomoti, nei apdrausti. Geras įstatymas A.Ramanauskas tvirtina, kad mūsų įstatymai namų statytojams nėra blogi. Pvz., šių metų kovo 9 d. priimtas Nesudėtingų statinių statybos techninis reglamentas leidžia be jokių projektų ir leidimų statyti ne didesnius kaip 50 kv. m ir ne aukštesnius kaip 5 m pastatus. Tokių statinių nereikia nei inventorizuoti, nei įteisinti. „Šis reglamentas nėra naujovė. Tik jis gana dažnai keičiamas. Pradžioje buvo leidžiama be leidimų ir projektų statyti iki 80 kv. m statinius, paskui - iki 40 kv. m, dar vėliau - iki 25 kv. m, o dabar yra numatyta 50 kv. m", - pastebi inspektorius. Labiausiai kliūva dūmtraukiai Bene dažniausiai užkliūva šildymo įrenginiai, dūmtraukiai. Mat degios medžiagos būna per arti ugnies židinio. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros Kelmės poskyryje patikino: jų iniciatyva kiekvienas žmogus kartu su leidimu statybai gauna ir atmintinę su visais reikalavimais. Jų neįvykdžius, priešgaisrinės tarnybos specialisto parašo ant akto nebus. Atmintinėje netgi grafi škai pavaizduota, kaip dūmtraukį mūryti degioje perdangoje, kaip mūryti krosnį prie medinės sienos, kokie turi būti atstumai ir t. t. Pasiveja bėdos Priešgaisrinės tarnybos specialistai reikliai vertina apdailos medžiagas, panaudotas prie ugnies židinio. Martyno Vidzbelio nuotrauka Valstybinės energetikos inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Jonas Matusevičius (jo parašas taip pat reikalingas) tikina, kad priekaištų naujos statybos namams paprastai neturi, nes dabar tiek elektros instaliaciją vedžioja, tiek šildymo katilus montuoja licencijuotos įmonės, kurios už savo darbo barą ir atsako. Pačiam šeimininkui nė rūpintis nereikia - jie patys reikiamus parašus surenka. Tačiau su senos statybos namais (tokių šiandien kur kas daugiau nei naujų) būna visko: „Kai namo net amžius neaiškus, mes pirmiausia paprašome, kad bent būtų pamatuota instaliacijos varža. Tą padaryti gali tik licencijuotos įmonės. O šios, ką randa netinkamo, pačios ir sutvarko", - aiškino J.Matusevičius. Pasak pareigūno, seni neįteisinti namai daugeliu atvejų yra paveldėti. Juos perėmę vaikai, kiti paveldėtojai statinius stengiasi juridiškai įteisinti. Senukai dažnai nė nesupranta, kam to reikia. Su panašiomis problemomis susiduria ir Visuomenės sveikatos cent ro Kelmės filialo direktorė Alma Monkauskaitė. Jos parašas ant akto reiškia, kad name yra saugu ir sveika. Dažniausiai pasitaikanti bėda - nitratais užterštas šulinių vanduo. Savavališką - nugriauti Pasak A.Ramanausko, rimta kliūtis įteisinti seniau statytus namus - jei savininkai neturi „pradžių pradžios" dokumentų. Statybai pradėti reikia nemažai dokumentų: topografi nės žemės sklypo nuotraukos, projektavimo sąlygų sąvado, paties projekto. Projektą apsvarsto nuolatinė statybų komisija, tik tada išduoda leidimą statybai. Žinoma, už viską reikia mokėti. Laikas, kai buvo galima pradėti statyti savavališkai, jau negrįžtamai praėjo. „Jei anksčiau įstatymai dar leisdavo savavališką statybą įteisinti, tai dabar įstatymas besąlygiškai kategoriškas - nugriauti. Net jei pastatas atitiktų visus reikalavimus, vis tiek būtų privalu jį nugriauti ir vėl statyti iš naujo, gavus leidimą. O ir baudos už savavališką statybą nemažos - nuo 2 iki 25 tūkst. litų. Nematau nė vienos priežasties, dėl kurios šiandien apsimokėtų savavališkai statyti", - tvirtina A.Ramanauskas. Tačiau ką daryti su senais neįteisintais statiniais? Pasak inspektoriaus, kiekvieną atvejį reikia nagrindėti individualiai ir neatidėliotinai, nes delsiant problema tik gilėja.

Šaltinis: www.asa.lt  2009.07.15

  Geodeziniai prietaisai  
 •  
 • Padedame įsigyti visų rušių panaudotas totalinės stotis. Kolegos iš Anglijos siūlo pirkti Leica, Topcon, Sokkia it Trimble totalines stotis su patikrinimo sertifikatais, garantija ir sąskaita, tinkančia įmonės išlaidų įforminimui. Totalinės stotis pagal užsakymą atvežame per dvi savaites nuo apmokėjimo į nurodytą sąskaitą. Jokių papildomų mokesčių, transporto, muitinės ar PVM, mokėti nereikia. Laukimo laikotarpiu sudaroma garantinė sutartis. Norint isigyti panadotą totalinę stotį, kontaktuojame su pardavėju, iš kurio gauname prietaisų sąrašą. Parinkus konkretų modelį, reikalaujame foto nuotrauku, komplekto aprašo ir tikslių techninių parametrų. Totalinių stočių papildoma įranga. Prekiaujame įvairių totalinių stočių atsarginėmis dalimis, akamuliatoriais, pakrovėjais, laidais, antgaliais, duomenų kaupikliais, štatyvais, kelmeliais, gulščiukiais, nivelyrais.

  GPS imtuvų ir elektroninių tacheometrų išpardavimas 
 •  *GPS 2008 metu gamybos dvidažnis GPS - Trimble® R6 GNSS (Pasaulinės Navigacinės Palydovinės Sistemos) Rover. Patikimas ir tvirtas magnio aliuminio lydinio korpusas. integruota R-Track technologija (RTK) , palaikanti GLONASS (Rusijos ГЛобальная НАвигационная Спутниковая Система) palydovinę sistemą, padidinančią matomų palydovų skaičių, integruotą GSM/GPRS. Labai mažas svoris lengvina darbą. Imtuvas komplektuojamas su Trimble® TSC2 duomenų kaupikliu, veikiančiu Microsoft Windows operacinės sistemos pagrindu. Prietaisas - ergonomiškas, neturi laidinių jungčių, naudojama Bluetooth® technologija.

 • dvidažnis imtuvas 76 kanalai L1 C/A kodo ir L1/L2; WAAS/EGNOS GPS, GLONASS
  Integruotas GSM/GPRS modemas Bluetooh

 • Tikslumas statikoi: Plane ± 5 mm + 0,5 mm / km

 • Pagal aukštį ± 5 mm + 1 mm / km

 • Kinematikoi: Plane ± 10 mm + 1 mm / km

 • Pagal aukštį ± 20 mm + 1 mm / km

 • Inicializacijos laikas   20–25 s.

 • Kaina Trimble® R6 - 32 000 LT
 •  

 • *Tacheometras 2006 metu gamybos, LEICA TCR 805 power (bereflektorinė). Tikslumas – 5”. Prietaiso vidinė atmintis leidžia išsaugoti iki 10000 duomenų blokų. Begaliniai sraigtai bei lazerinis centryras leidžia dirbti daug sparčiau. TCR 805 pritaikomas kiekvienai užduočiai. Su šio tipo instrumentais matuosite greitai ir preciziškai. Duomenų perdavimas iš instrumento į kompiuterį sukurtas taip, kad visus savo matavimo duomenis nukrausite beveik visais įmanomais formatais.
  Didinimas   30x
  Minimalus atstumas iki 1.7m.
  Matavimo diapazonas su apvaliu reflektorium GPR1 3500m.
  Matavimai su atspindinčia folija (60 x 60 mm) 250m

 • PinPoint Atstumo matavimas be reflektoriaus (RL) 100m.
  Tikslumas (fine/quick/tracking) - 2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm
  Matavimo trukmė (fine/quick/tracking) - < 2.4 s / < 0.8 s / < 0.15 s
  Lazerinis centryro taškas, ryškumas reguliuojamas padalomis
  Lazerinis centryro tikslumas - 1.5 mm (2 sigma), kai instrumento aukštis 1.5 m 
  Temperatūra (darbinė): nuo -20°C iki +50°C
  Atsparumas dulkėms ir drėgmei (IEC60529), IP54
  Svoris (prietaiso su akum. ir kelmeliu) - 5.4kg.
  Akumuliatoriai - NiMH / standartinės vaizdo kameros
  Darbo trukmė  - iki  8 val.
  Atstumo matavimų skaičius ~ 9000 kartų

 • Kaina 14 700 LT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           2014 © UAB Geolandas  "Geodezija.LT"

• Visos teisės saugomos •